Úvodní stránka | Zásady zpracování osobních údajů

Zásady 

zpracování osobních údajů

Prohlašuji, že veškeré interní postupy týkající se zpracování vašich osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů a jsou zároveň plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

 

Jaké shromažďuji osobní údaje a proč je shromažďuji?

Michal Málek (webové stránky www.michalmalek.cz) shromažďuje především následující údaje:

 

Cookies

Moje stránky pracují převážně se základními cookies, které jsou nutné pro provoz a fungování webových stránek. Zajišťují například zabezpečení stránek nebo funkci navigace. Dále moje stránky pracují pouze s cookies spojené s nástrojem Google Analytics, který je popsán v následujícím bodě.

Prohlašuji, že nepracuji s cookies pro reklamní a marketingové účely moje ani třetích stran a o návštěvnících mých webových stránek nesbírám žádné osobní údaje.

 

Google Analytics

Moje stránky pracují s nástrojem Google Analytics. Všechny údaje, které nástroj Google Analytics sbírá, jsou pouze obecného charakteru, například o tom, jak se návštěvník na našem webu pohybuje a kolik tráví času v jednotlivých sekcích.

Prohlašuji, že nesbírám žádné osobní údaje o návštěvnících webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics. Pro anonymizaci dat byla využita funkce anonymizace IP adresy..

 

Databáze obchodních partnerů

Uchovávám data všech společností, se kterými mám smluvní vztah o poskytování služeb nebo o zákaznících, kteří u mě zakoupili zboží nebo službu. Všechna data, která o Vás uchovávám, jako jsou jméno firmy, adresa sídla firmy, IČ, jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby, uchovávám pouze pro potřeby plnění smluvního vztahu, oprávněného zájmu souvisejícího s obchodní činností nebo z jiných důvodů definovaných právními předpisy.

 

Jaká máte práva?

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte jako subjekt údajů právo na:

Informace: o tom, jaké údaje o Vás zpracovávám, v jakém rozsahu a za jakým účelem.

Opravu: v případě, že mě upozorníte na chybné údaje, je i v mém zájmu tyto neprodleně opravit

Výmaz: každý má právo na výmaz takových údajů, které byly uděleny na základě souhlasu, kterým pominul oprávněný důvod zpracování nebo takových, které byly zpracovány v rozporu s obecným nařízením GDPR. Naopak správce není oprávněn vymazat takové údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků, jsou nutné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků.

Omezené zpracování: pokud popřete správnost údajů a chce zpracování pozastavit do doby, než zajistím opravu těchto údajů nebo v případě, že vznesete námitku proti zpracování.

Vznést námitku: pokud se domníváte, že můj oprávněný zájem nepřevažuje nad právem zachování Vašeho soukromí

Přenositelnost: poskytnu Vám vaše osobní údaje ve strukturované, strojově čitelné podobě, v případě, že byly splněny všechny podmínky pro zajištění přenositelnosti dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Pokud se chcete dozvědět více o zpracování osobních údajů, nebo chcete využít některého z Vašich výše jmenovaných práv, je Vám k dispozici mailová adresa: michalmalek58@gmail.com.

KONTAKTY

Michal Málek

Volejte

Pište

        

Údaje označené * hvězdičkou je nutné vyplnit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

© 2021 Michal Málek | Tvorba webových stránek: NET boost